Om DPCG

DPCG er startet som en del af paraplyorganisationen ØGC (Øvre Gastrointestinal Cancergruppe)

Patientforeningen – Pancreasnetværket: 

Foreningen blev stiftet i 2020

På initiativ af Niels-Erik Olsen, og med velvillig hjælp fra professor Julia Sidenius Johansen, Herlev Hospital og professor Michael Bay Mortensen, Odense Universitets Hospital, blev den første konference for pancreascancerpatienter og pårørende afholdt d. 20. maj 2015 i Odense med den hensigt at opfordre deltagere til at hjælpe med etablering af et patientnetværk.
Niels-Erik Olsen var allerede på mødet meget afkræftet af sin fremskredne sygdom og døde kort tid efter. Inger Marie Amdi (patient), Poul Ejby Rasmussen (patient), Bo Kaiser (patient) og Jens Andersen (pårørende) tog tråden op, og på et møde i Kræftens Bekæmpelse d. 17. juni 2015 blev Pancreasnetværket en realitet.
I perioden frem til d. 28. februar 2020 blev der på hospitaler over hele landet afholdt 11 konferencer for pancreascancerpatienter og deres pårørende. Den 11. konference sluttede med en stiftende generalforsamling, og d. 28. februar 2020 blev Pancreasnetværket til en patientforening.
Foreningen er for både patienter og pårørende. Pancreasnetværket er en patientforening for personer, der har eller har haft kræft i bugspytkirtlen (pancreas), tolvfingertarm eller galdeveje, samt deres pårørende.

Vi samarbejder med Kræftens Bekæmpelse og arbejder for at udbrede kendskabet til bugspytkirtelkræft og forbedre overlevelsesmulighederne. Vi arrangerer møder, der kan give patienter og pårørende ny viden om sygdommen og arbejder for at skabe et landsdækkende netværk.

Om Pancreasnetværket – Pancreasnetværket (pancreasnetvaerket.dk)