Onepager: Fokus på onkologisk behandling med to nye indikatorer

I forbindelse med årsrapporten 2023 er der udarbejdet en onepager med fokus på vigtige resultater og udvikling i kvalitetsarbejdet.

Onepageren offentliggøres også på Ugeskrift for Læger.