Om

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) er en national multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i:

  • Dansk Kirurgisk Selskab (DKS)
  • Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)
  • Dansk Radiologisk Selskab (DRS)
  • Dansk Patologiselskab (DPAS)
DPCG har som mål:
  • at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med pancreascancer.
  • at sikre en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling af patienter med pancreascancer
DPCG vil opnå dette ved:
  • at udarbejde og opdatere et referenceprogram som dækker alle aspekter omkring pancreascancer
  • at nedsætte arbejdsgrupper som skal overvåge, evaluere og implementere nye metoder vedrørende diagnostik og behandling
  • at udvikle og drive en landsdækkende database til forskningsformål og til kvalitetskontrol