Formand

Per Pfeiffer, Onkologisk Afd., Odense Universitetshospital

Bestyrelsesmedlemmer

Michael Bau Mortensen, Kirurgisk Afd., Odense Universitetshospital

Morten Ladekarl, Onkologisk afd., Ålborg Universitetshospital

Bestyrelsen er valgt af Styregruppen. 
Bestyrelsens hovedopgave er at varetage den overordnede drift af DPCG og DPCD herunder at afholde Styregruppemøder ved behov.